Raseårsmøte 2012

 

Referat ”Japanese Chin” rasemøte 9 juni 2012

Antall fremmøtte: 6 personer

Saker:

1.Godkjenning av innkalling og saksliste : Godkjent uten innsigelser

2.Konstituering av møtet:

·         Tone J Strømsli ble valgt til dirigent

·         Hallvard Høydahl ble valgt til referent

·         Tone J Strømsli og Stine Anette Hansen ble valgt til å undertegne protokoll

·         Tellekorps Jørn Strømsli og Hallvard Høydahl

 

3. Årsberetning for 2011( Ser her) ble lest opp og gjennomgått av dirigent, Tone J Strømsli

 

4. Intet å berette

5. Innkommene saker:

·         Medlemmer oppfordres til å sende inn bilder og historier til hjemmeside
Det foreslås egen side til valpeformidling

·         Forslag om å ta betaling for linker, satt til 100,-kr for oppdrettere og 50,- kr for hundeeiere, ble vedtatt uten innsigelser.

 

·         Som aktiviteter, ble Japanese Chin Treff foreslått

 

 

6. Valg av raseutvalg:
    Tone J Strømsli ble valgt til Raserepresentant                            1 år
    Stine Anette Hansen ble valgt til valpeformidler                         2 år

 

 

Møtet hevet kl 11:30
   
Elektronisk signert av:

Stine Anette Hansen              Tone J. Strømsli