HELSE

Sykdommer og defekter forekommer hos alle raser.
Dette gjelder også for Japanese Chin.
Her kjenner vi til at enkelt individer har utviklet bla. kneleddsfeil og hjertefeil.

I tillegg til å følge NKK sine avlsetiske retningslinjer anbefaler vi at alle hunder som skal brukes i avl bør kneleddstestes og hjerteundersøkes. Hjerteundersøkelsen bør gjøres en gang i året. Disse undersøkelsene kan gjøres første gang etter fylte 12mnd. Ingen tisper bør parres første gang før de er fylte 18 mnd. Og de bør ikke ha kull etter fylte 7 år. For hannhunder anbefaler vi at de ikke bør brukes i avl før de er fylte 12 mnd.


Litt om patellaluksrasjon:

Patella
Patella, eller kneskålen, skal normalt ligge i patellafuren rett foran på bakbeinet på høyde med kneleddet. Kneskålen skal ikke kunne skyves ut av patellafuren.

Patellaluksrasjon
Patellaluksrasjon er en tilstand da patella ikke ligger stabilt på plass. Den glipper ut av stilling, dvs. lukserer. Det kan skje på innsiden av kneleddet - medialt, eller på utsiden - lateralt. Et annet tegn på patellaluksrasjon er når patella ligger på normal plass, men lett kan forskyves til siden. Lateral luksrasjon er mest vanlig blant større raser, mens medial variant er vanligst hos miniatyrer. Medial patellaluksrasjon resultat av feil utvikling av hele bakbeinet og kan derfor ofte oppdages i ung alder.

NB! De fleste tilfellene av patellaluksrasjon blir oppdaget fordi hunden begynner å halte. Funn av patellaluksrasjon på en hund som halter må ikke føre til at den egentlige årsak til haltheten , for eksempel skade av kneleddets korsbånd blir oversett.

Medial patellaluksrasjon
Patellaluksrasjon klassifiseres i 4 grader i forhold til anatomiske avvik. Symptomene varierer fra liten eller ingen halthet, til at hunden ikke er i stand til å bruke bakbeina på en skikkelig måte. Ved vurdering av behandling og prognose nyttes samme gradinndeling. Prognosen blir dårligere med stigende grad og med økende vekt på hunden.

 

Grader
Sympomer - medial patellaluksasjon

Grad 1
Patella ligger på plass, men lar seg luksere på utstrekt ben og glipper på plass med en gang. Mange hunder med grad 1 forblir symptomfrie grunnet små avvik fra normal utvikling av bakbeinet

Grad 2
Patella ligger vanligvis normalt, men lukseres lett og glipper ikke tilbake på plass. Den forblir luksert til den legges tilbake på plass manuelt eller at leddet strekkes.

Grad 3
Patella er permanent luksert. Den kan legges tilbake på plass på strukket ben, men lukserer igjen ved bøyning

Grad 4
Patella er permanent luksert og lar seg ikke legge på plass

 

Forekomst
Patellaluksrasjon finnes hos de fleste hunderaser, men oftest hos miniatyrrasene.

Dette ansees ofte å være en arvelig lidelse, At lidelsen ofte forekommer på begge bakben samtidig (bilateralt) peker i samme retning. Arvens betydning er ikke godt nok kjent grunnet lite forskning.Litt om hjertelidelse hos hund

Her er linker til et par god artikkel om endokardiose (hjerteklafflidelse hos hund)

http://www.dyreklinikk.no/kunnskap/fagartikler/endokardiose-hos-hund.html

http://www.notteroy-dyreklinikk.no/klinikken/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=42