Interessert i utstilling?
 

Er du ny og ønsker å stille din hund?
Her er god informasjon til deg om dette!
Klikk her: Ny i ringen
 Nye premiebetegnelser

Excellent (Utmerket) i kvalitatsklassen
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.

Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av nmeget god kvalitet.

Good (God) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.

Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

0. premie (diskvalifisert) i kvalitetsklasse
Skal tildels hund som:
Eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.
Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.
Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.
I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs.om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.

KIP (kan ikke premieres)
Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles "kan ikke premieres" (KIP). Eksempel på det er som hunden har åpenbare mangler i oppvisnings- og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikkert bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige å bedømme.

Udrag av de viktigste endringene i utstillingsreglene


Større hensyn til dyrevelferd
Hunder som utstilles, skal være i god mental og fysisk helse og ikke vise tegn på sykdom. En hund kan kun delta på utstilling dersom den på utstillingsdagen ikke utgjør noen smittefare, ved tvil skal det framlegges veterinærattest. Det er nedfelt at hundens velferd skal ha høyeste prioritet på alle utstillinger/stevner. Valper under 4 mnd får ikke medtas inn på utstillingsområdet.

Etikk
Nær familie/samboer av dommer eller øvrig ringpersonell kan ikke fremvise hund til bedømmelse i samme ring.


Refusjon av påmeldingsavgift ved dommerendring, ikke ved hundens sykdom eller skade
Tilbakebetaling av påmeldingsavgift kan kun skje ved dommerendring, ikke ved hundens sykdom eller skade. Hvis det etter påmeldingsfristens utløp er foretatt dommerendring, kan det senest på utstillingsdagen før bedømmelsen av rasen er påbegynt, tilbakebetales en andel av påmeldingsgebyret. Dersom det er opplyst om reservedommere i dommerlisten/annonsen, tilbakebetales ikke beløpet.


Dommers avgjørelse kan ikke protesteres på
Dommeravgjørelser kan bare påklages dersom feil av teknisk art er begått, hunden ikke har hatt rett til å delta i følge gjeldende bestemmelser eller eier protesterer mot bedømmelse som konkluderer med diskvalifiserende feil som ikke er i samsvar med standarden. Skriftlig protest skal leveres til utstillingens leder innen utstillingens slutt, samme dag som det påklagde resultat meddeles. Avslag på protest kan skriftlig overklages til NKK innen 30 dager.


Raser som ikke er FCI-godkjente
Ikke-FCI-godkjente raser skal stå separat i katalogen og kan ikke delta i gruppefinalene på internasjonale utstillinger.


Juniorer over 15 mnd. får ikke konkurrere om CACIB
Deltakere i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB, selv om FCIs alderskrav på 15 måneder er oppfylt.

Beste hannhund og beste tispeklasse
Klassene er åpne for alle rasens hunder av samme kjønn og som har har fått CK.


Cert tildeles i Beste hannhund / Beste tispeklasse - også for raser påmeldt i bruksklasse
For raser hvor det stilles nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert, vil beste plasserte hund i Beste hannhund / Beste tispeklasse som innehar brukskravet, tildeles certet uansett hvilken klasse hunden har vært påmeldt i. Norske utstillingschampions får ikke utdelt cert.


HP utgår
Utdelign av HP forsvinner fra alle klasser bortsett fra avls- og oppdrettsklasser. For veteraner vil Excellent kvalifisere for deltakelse i finale for beste veteran.


Ny definisjon for CK
Tidligere var CK forkortelse for certifikatkvalitet.Nå blir betegnelsen certifikatkvalitet (CK) endret til championatkvalitet (CK).


Innføring av reserve-cert (res-Cert)
Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert. Også vinneren av reserve-cert må tilfredsstille nasjonale jakt- og brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd for rasen. Reserve-certsløyfen er lyseblå.


Hvilende cert
Det innføres også hvilende cert i alle nordiske land. Dette innebærer at en hund som har oppnådd cert i junior- eller unghundklassen i et eller flere nordiske land, vil bli champion i de landene den har oppnådd cert den dagen den vinner sitt kvalifiserende cert i ett av landene etter fylte 2 år.